Şarkı Sözleri Servet Devran

Servet Devran – Tê Bidemin Şarkı Sözleri

Servet Devran – Tê Bidemin Şarkı Sözleri

Té bi demin té bi demin
Bej bilindé tê bi demin
Dém gulilké tê bi demin
Kember zéré tê bi démin
Herdu qulba tê bidemin
Ha xizim zera mı bidemin

Nadmete wez nadme te
Sonda nexu nadme te
Weley biley nadme te
Hersê dina nadme te
Heta neyni sol mike
Nadmete wez nadme te

Ehda neke té bidemin
Sonda nexwe tê bidemin
Ha weley biley té bidemin
Dil ketin çiqas zore
Malame ji we dure
Wel li ber çemé xébure
Befır té guli hure

Daholciya dahol dırandın
Berbukan hesp teqandın
Lawuka qîzik helandın
Nav govendan gerandın
Şériné maç lé distandın
Bej bilindé té bidemin

Hoşuna Gidebilir;   Ankaralı Yavuz - Nafta Şarkı Sözleri

Sonda nexu nadmete
Yar min di tu baniyan
Teyareme ez geriyam
Devlet û hemu ciyan
Tu cara dosté xwe nedit
Memleket û çi ciyan

Eger tu yarêmini
Gelmin were bêriyan
Nadmete wez nadmete
Ehda neke nadmete
Heta neyni sol mike
Weley biley nadmete

Ehda neke tê tébidemin
Sonda nexu té bidemin
Te yareme ez geriyam
Devlet û hemu ciyan
Ez çume li şengalê
Nav paytêxtê êzdiyan

Meşyamé nav iraqé
Nav divana zeriyan
Wez çome nav tehrané
Nav eşira cindiyan
Meşyame li serhedé
Di nav xana miksiyan

Le wez çiqas qeriyam
Tu cara dosté xwe nedit
Memleket û çi ciyan
Eger tû yarkamini
Gelmin were yariyan
Ramusanké tébidemin
Xera bavé gundiyan

Hoşuna Gidebilir;   Hakan Kahraman - En Derinden Şarkı Sözleri

Nadmete wez nadmete
Weley biley nadmete
Temin di ber penceré
Şal biském ser kemberé
Heker tu yarka mini
Gelmin were seferé

Malkéme çendi dure
Wel li ber çemé xébure
Befır té guli hure
Daholci dahol dırandın
Berbukan hesp teqandın
Keçika kurîk helandın

Nav govendan gerandın
Şériné maç lé distandın
Malkéme seré giri
Rebbi jinka te bimiri
Tu çıra mainamı digiri
Weley biley nadmete
Sonda nexu nadmete

Servet Devran tarafından seslendirilen Tê Bidemin parçası gerçekten çok başarılı bir eser. Servet Devran – Tê Bidemin şarkı sözleri, Sozler.in’de!


Yorum yap