Şarkı Sözleri Servet Devran

Servet Devran – Kalbûn Şarkı Sözleri

Servet Devran – Kalbûn Şarkı Sözleri

Emır pênca derbaz dibe deh sali,dibé ji boy xudé jé bigerin me lawik xuyikir yé bi delali
Emır ku haté panzdeh sali çavé lawik vedibe digere li her ali.
Emır dibé pist sali dizewice tine qizeke bi kar û bi xêli çardeh sali ew dibe malxé qizik jére dibe ber mali. Piştê zewacê serê xwe dide her keviri her kendali
Dibê kuro lawo ez çend sal beri çawa bum ez iro ketime çi hali.
Emır dibe bist û penç sali dibe ap û xali
Emır bu sé sali bi derdê dinyayêre dinali kesek napirse nabêje tu çima keti wi hali.
Emır dibé si û penç sali zaroka dor li girtyé jinik tişta ji di xwaze pere bêrikêda tune
Kuro dibé ez çendsal beré çawa bum ez iro ketime çi derdi iç hali.

Emır dibe çil agir dikeve nava ciger û dil
Emır ji çil û penca rawesti xortaniyé hersa xwe li ani xatir ji ciwaniyé xwesti.
Ey dibé kalé çar çevi sé desti hevaltiya te nabe xudê tu zu diwesti.
Emır pénci dibine çavada roni namine
Nikare dişteki bi xune yeki bi dûdya dibine.
Nexweşiyek lé çedbé heta subé dibe mehkumé we niviné qe rehetiyé canê xwe nabine.
Zarok ketine xewa şirine xema kiye babo çi hali dimine çi derdé dikşine
Hetani subé axin û nalin û ofine.
Emir dibe pençih û penç sali herkes zané édi tû kali dema ku jinik lê dimre dixne nava çar diwara kesek tune firek av bide desté vi kali.

Hoşuna Gidebilir;   Allâme - Paranormal Şarkı Sözleri

Emır şêst tijikir poré reş mala xwe barkir ser sipikir extiyariyé emré wi nivikir
Emır hefté dibiné qer buyé rebené çav nabine
Av bı deva dikeve dikuxe buka bé ésıl ji derva té hersa xwe lé tine
Lawuké kalê tirsa jına xwe bavé xwe neheq derdixine
Buka bé ésil dibéjé rebbi tu ruhé vi kalê bistine.
Emır gava kû bu heşté extiyariyé baréki giran da ser pişté. rebené mexseda xwe bi dilé xwe ne gihişté peşiya extiyariyé evraze nikare tasek av ji buka xwe bixaze.
Gava di xwazé bûk dibé tu jehriyé buxi lé dikin minnetu naze.
Ew çax miriné ji xwera di xwazé.
Emré pır mezin sed sali dibejin ji vi maléda qey karey nekiriyé vi kali.
Méreki bi sed méra bu tozu dumané li ser çava daniye ru simélé wi tevli hev bune.
Kes nabé je bavo tu çıma keti vi hali.
Lé té çibiki heyata rezaleti emré hezar sali.

Servet Devran tarafından seslendirilen Kalbûn parçası gerçekten çok başarılı bir eser. Servet Devran – Kalbûn şarkı sözleri, Sozler.in’de!


Yorum yap