Azerbaycan Atasözleri

El gücü, sel gücü. Azerbaycan Atasözü

El gücü, sel gücü. Azerbaycan Atasözü

El gücü, sel gücü. Azerbaycan Atasözü
El gücü, sel gücü. Azerbaycan Atasözü

Yorum yap