Azerbaycan Atasözleri

Ana gibi yar olmaz, vatan kimi diyar. Azerbaycan Atasözü

Ana gibi yar olmaz, vatan kimi diyar. Azerbaycan Atasözü

Ana gibi yar olmaz, vatan kimi diyar. Azerbaycan Atasözü
Ana gibi yar olmaz, vatan kimi diyar. Azerbaycan Atasözü

Yorum yap