Azerbaycan Atasözleri

Ot kökü üstünde biter. Azerbaycan Atasözü

Ot kökü üstünde biter. Azerbaycan Atasözü

Ot kökü üstünde biter. Azerbaycan Atasözü
Ot kökü üstünde biter. Azerbaycan Atasözü

Yorum yap