Ajda Pekkan Şarkı Sözleri

Ajda Pekkan – Palavra Palavra (Parole, Parole) Şarkı Sözleri

Ajda Pekkan – Palavra Palavra (Parole, Parole) Şarkı Sözleri

-Ne oldu bana bu akþam
-Ne garip seni sanki ilk defa görüyorum
Ayný sözler söylediðin hep boþ sözler
-Sana nasýl anlatsam bilmem ki
Kolay sözler
-Okumaya doyamadýðým bir aþk öyküsü gibisin
Bu hergünkü sudan sözler boþ vaatler
-Dünüm bugün geleceðim tek gerçeðimsin
Artýk bitsin sus hiç konuþma
Anlamam kendini hiç yorma
-Sen bana aþk þarkýlarý çalan
-Gül kokularý getiren ýlýk rüzgarlar gibi
Belki tatlý tatlý bu yalanlar
-Bir dakika seni anlamýyorum
Gül kokan rüzgarla nasýl geçermiþ gelecek yýllar
Yere iner mi gökteki yýldýzlar
Dinleyemem bunlar hep boþ laflar
Aþk bitince sözler neye yarar
-Ýnan bana noolur
Palavra palavra palavra
-Dinle beni
Palavra palavra palavra
-Yalvarýrým
Palavra palavra palavra
-Yemin ederim
Palavra palavra palavra palavra palavra
Hepsi palavra inanmam sana
-Ýþte kaderim sanki seninle ilk defa konuþuyor gibiyim
Ne romantik bu sözleri çok dinledim
-Duygularýn en güzeli ümidim
Çok dinledim
-Ne olur dinle beni
Hepinizde ayný taktik ayný yalan
-Yasak rüyalarýmýn kadýný
Beðenmedim
-Istýrabým ümitsizliðim
Baþlayýnca sen susmaz mýsýn
Gülüyorum haline anlamaz mýsýn
-Yýldýzlarý yer yüzüne indiren þarkým
Belki tatlý tatlý bu yalanlar
-Sen olmasaydýn kimbilir belki ben de olmazdým
Gül kokan rüzgarla nasýl geçermiþ gelecek yýllar
Yere iner mi gökteki yýldýzlar
Dinleyemem bunlar hep boþ laflar
Aþk bitince sözler neye yarar
-Yüreðim bu söylüyor sözleri inan
Palavra palavra palavra
-Dinle beni
Palavra palavra palavra
-Noolur
Palavra palavra palavra
-Yemin ederim
Palavra palavra palavra palavra palavra
Hepsi palavra inanmam sana
Palavra palavra palavra
-Güzelsin
Palavra palavra palavra
-Ne güzelsin
Palavra palavra palavra
-Çok güzelsin
Palavra palavra palavra palavra palavra
Hepsi palavra inanmam sana
Ajda Pekkan – Palavra Palavra (Parole, Parole) parçası gerçekten çok başarılı bir eser. Ajda Pekkan – Palavra Palavra (Parole, Parole) Şarkı sözleri için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.


Yorum yap