Ali Kurtuluş Şaylı – Erzurumdan Çevirdiler Yolumu 2019