Azerbaycan Atasözleri

Boynuzsuz öküzün ahı boynuzlu öküze kalmaz. Azerbaycan Atasözü

Boynuzsuz öküzün ahı boynuzlu öküze kalmaz. Azerbaycan Atasözü

Boynuzsuz öküzün ahı boynuzlu öküze kalmaz. Azerbaycan Atasözü
Boynuzsuz öküzün ahı boynuzlu öküze kalmaz. Azerbaycan Atasözü

Yorum yap